lördag 4 december 2010

Försening

Att invigningen är framflyttad beror på att:
1. Handläggningen av vår ansökan om kortinlösen (dvs hur pengarna flyttas från ditt konto, när du tankar, till macken) har dragit ut på tiden.
2. Efter byggstart ändrades det i bygglovet (vi fick bristfällig information) detta måste lösas av byggnadsnämnden.

Har du frågor om detta,
mejla info@harbomacken.se
eller ring Kjell-Arne Rönnberg 070-6333377

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar