lördag 22 september 2012

Protokoll

Vill du som medlem få del av protokollen från årsstämmor och styrelsemöten? Skriv ett mejl till soe@harbomacken.se, så får du en inloggning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar