söndag 2 april 2017

Kallelse till årsstämma

Härmed kallas alla medlemmar i Harbomackens ekonomisk förening till årsstämma.
26 april 2017 kl 19:00 i Birgittagården Harbo.

Sedvanliga förhandlingar 
Servering

2 kommentarer: