måndag 4 maj 2020

Stämman för 2020 har hållits


Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, Cecilia Lagergren och Annelie Ellnebratt. Avgående var Soe Ifongård och P-O Lundgren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar