torsdag 18 februari 2021

Kallelse till Harbomackens medlemmar inför extrastämmaExtrastämman har en fråga på dagordningen och den gäller huruvida vi ska bygga en tvätthall. Själva stämman kommer att hållas 2021-03-09 och det blir då bara styrelsen som närvarar pga Coronaläget.

Frågan att ta ställning till är huruvida vi ska bygga en tvätthall enligt önskemål från delar av våra medlemmar. Styrelsen har nu tagit fram en kostnadskalkyl och även sökt och beviljats bidrag från länsstyrelsen. Det vi nu behöver för att fatta beslut i frågan är din åsikt som medlem.
Önskar du veta mer om budget osv mejla då dina frågor till info@harbomacken.se. 
Läs mer om anläggningen i separat inlägg Information inför extrastämma
Ditt svar vill vi ha via mejl till info@harbomacken.se eller via telefonen som ett sms till 070-633 33 77.
Vi behöver ditt svar senast 2021-03-06!
/Styrelsen Harbomacken!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar