söndag 14 mars 2021

Resultat från extrastämman2021-03-09 genomfördes en digital extrastämma där enbart styrelsen närvarade. Extrastämman hade endast ett syfte och det var att sammanställa resultatet av den e-post-/sms-/telefonomröstning, som utlysts några veckor innan, för beslut angående byggande av tvätthall.

Resultat efter röstning

Det var sammanlagt 24 röstande varav 1 emot och 23 för. Styrelsen beslutade därmed att påbörja bygget av tvätthall. Nu avvaktar vi bygglov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar