Protokoll

Medlemmar i Harbomackens ekonomiska förening kan få del av protokollen från styrelsen och årsstämmor. Skicka ett mejl till soe@harbomacken.se